Note of thanks

Thank You for your generous donation

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013年 2014年 2015年 2016年
2017年
2018年

Donation: December 09

Donor Item
BBQ $500
Jane $39
Dai & Lau Cattery $5000
Anonymous $500
Leung Chun Ming $200
小天使蟲蟲愛貓行動 $300
Chan Wai Yin $300
Wong Yuen Kwan $1500
Shiu Pui Yee Eugenia $2000
Ngan Sze Hung $2700
Anonymous $400
Anonymous $1000
Yau Man $150
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Cheng King Hang $200
Yang Chui Hang $100
Vikki Poon $200
Luk Siu Ki $600
Annie Cheung $600
Yu Mei Yuk $100
Au Yeung Yee Man $100
Yiu Man Kit $100

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Emily Lai

Sponsor 10 cats
 
$1000

Serena Lee

Sponsor : Any Cat
 

$100

Freda Tang

Sponsor : Any Cat
 

$100

BBQ

Sponsor : Jeannie
 
$100

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
 
$200

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
 

$300

Cheung Sze Lui Mak Edmond

(Any 1 cat)
 
$100

Herman Wan

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
 
$300

Roxanne

Sponsor : May May & Amber
 
$200

Zee Monica Yung Yee

Sponsor : Jiji
 
$100

Sylvian Hom

Sponser : Keni & Cody
 

$200

Lisa

Sponsor : Huckie
 

$100

Jovanna

(Any 1 cat)
 
$100

TAT

Sponsor :
Tin Tin
 
$100

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji ,
Sushi, Lucy, Ball Ball, Kenji, Cody &
Huckie)
 
$1000

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)
 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Yeung Pak Shuen

Sponsor : Amber
 
$100

Cheung Man Yee

(For Huckie & Socks)
 
$200

Chung Lap Yin Annie

(For Jeannie)
 
$100

Lau Wing Yan

(For Winnie)
 
$100

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Micheal

(For Tong Tong)
 
$100

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
 
$100


Donation: November 09

Donor Item
Venis Chan beds
Shirley Ng $200
BBQ $500
小蟲蟲愛貓行動 $300
Leung Chun Ming $200
Chan Wai Yin $300
Fanny $58
Anonymous $400
Anonymous $449.20
Yau Man $150
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Cheng King Hang $200
Yang Chui Hang $100
Yu Mei Yuk $100
Au Yeung Yee Man $100
Yiu Man Kit $100
Idy Po $1000
Anonymous $1000

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Emily Lai

Sponsor 10 cats
 
$1000

Serena Lee

Sponsor : Any Cat
 

$100

Freda Tang

Sponsor : Any Cat
 

$100

BBQ

Sponsor : Jeannie
 
$100

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
 
$200

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
 

$300

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
 
$100

Cheung Sze Lui Mak Edmond

(Any 1 cat)
 
$100

Herman Wan

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
 
$300

Roxanne

Sponsor : May May & Amber
(Jun 09 to May 10)
 
$200

Zee Monica Yung Yee

Sponsor : Jiji
(Jul 09 to Jun 10)
 
$100

Sylvian Hom

Sponser : Keni & Cody
(Aug 09- Dec 09)
 

$200

Lisa

Sponsor : Huckie
 

$100

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Jovanna

(Any 1 cat)
 
$100

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji ,
Sushi, Lucy, Ball Ball, Kenji, Cody &
Huckie)
 
$1000

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)
 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Yeung Pak Shuen

Sponsor : Amber
 
$100

Cheung Man Yee

(For Huckie & Socks)
 
$200

Chung Lap Yin Annie

(For Jeannie)
 
$100

Lau Wing Yan

(For Winnie)
 
$100

Micheal

(For Tong Tong)
 
$100


Donation: October 09

Donor Item
2009世界動物日崇拜 canned food & wet food
AACCA World Animal Day $2270
小蟲蟲愛貓行動 $300
Leung Chun Ming $200
Chan Wai Yin $300
Dai & Lau Cattery $1000
Ohamyown Cattery $2000
BBQ $500
Anonymous $400
Luk Siu Ki $300
Yau Man $150
Liu Kin Wa $200
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Cheng King Hang $200
Yu Mei Yuk $100
Au Yeung Yee Man $100
Yiu Man Kit $100
Lai Miu Yan $3000
Yang Chui Hang $100

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Cherry Lee

Sponsor : Huckie
 
$100

Emily Lai

Sponsor 10 cats
 
$1000

Serena Lee

Sponsor : Any Cat
 

$100

Freda Tang

Sponsor : Any Cat
 

$100

BBQ

Sponsor : Jeannie
 
$100

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
 
$200

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
 

$300

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
 
$100

Cheung Sze Lui Mak Edmond

(Any 1 cat)
 
$100

Vivien

Sponsor : Winnie
 
$100

Herman Wan

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
 
$300

Roxanne

Sponsor : May May & Amber
(Jun 09 to May 10)
 
$200

Zee Monica Yung Yee

Sponsor : Jiji
(Jul 09 to Jun 10)
 
$100

Sylvian Hom

Sponser : Keni & Cody
(Aug 09- Dec 09)
 

$200

Lisa

Sponsor : Huckie
 

$100

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Wong Pui Chu

(For Socks)
 

$100

Jovanna


(Any 1 cat)
 
$100

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji ,
Sushi, Lucy, Ball Ball, Kenji, Cody &
Huckie)
 
$1000

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)
 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Yeung Pak Shuen

Sponsor : Amber
 
$100

Cheung Man Yee

(For Huckie & Socks)
 
$200

Chung Lap Yin Annie

(For Jeannie)
 
$100

Lau Wing Yan

(For Winnie)
 
$100

Micheal

(For Tong Tong)
 
$100


Donation: September 09

Donor Item
Sylvaine $220
Leung Chun Ming $200
Chan Wai Yin $300
小蟲蟲愛貓行動 $300
BBQ $500
Anonymous $500
Irene Loh $500
Willie Hung $500
Mariannie $188
Luk Siu Ki $300
Anonymous $118.2
Yau Man $150
Liu Kin Wa $200
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Yang Chui Hang $100
Yu Mei Yuk $100
Au Yeung Yee Man $100
Yiu Man Kit $100
Kwok Siu Kuen $500
Cheung King Hang $200

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Irene Lo

Sponsor : Lyle
 

$100

Bianca Lee

Sponsor : T- Rex
 

$100

Cherry Lee

Sponsor : Huckie
 
$100

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
 

$300

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
 
$200

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
 
$100

Emily Lai

Sponsor 10 cats
 
$1000

Serena Lee

Sponsor : Any Cat
 

$100

Freda Tang

Sponsor : Any Cat
 

$100

BBQ

Sponsor : Jeannie
 
$100

Ellen

Sponsor : Yudy & Hayley
 

$200

Cheung Sze Lui Mak Edmond

(Any 1 cat)
 
$100

Vivien

Sponsor : Winnie
 
$100

Herman Wan

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
 
$300

Roxanne

Sponsor : May May & Amber
(Jun 09 to May 10)
 
$200

Leung Lai Yin

(Any 1 cat)
 
$100

Lai Siu Ling

(Any 1 cat)
 
$100

Zee Monica Yung Yee

Sponsor : Jiji
(Jul 09 to Jun 10)
 
$100

Lisa

Sponsor : Huckie
(July 09 to Sep 09)
 

$100

TAT

Sponsor : Tin Tin
(July 09 to Sep 09)
 

$100

Anonymous

(For Okra)
 
$100

Sylvian Hom

Sponser : Keni & Cody
(Aug 09- Dec 09)
 

$200

Wong Pui Chu

(For Socks)
 

$100

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji ,
Sushi, Lucy, Ball Ball, Kenji, Cody &
Huckie)
 
$1000

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)
 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Cheung Man Yee

(For Huckie & Socks)
 
$200

Micheal

(For Tong Tong)
 
$100

Chung Lap Yin Annie

(For Jeannie)
 
$100

Yeung Pak Shuen

Sponsor : Amber
 
$100

Lau Wing Yan

(For Winnie)
 
$100


Donation: August 09

Donor Item
O.I.C Pet Wellness Boutique Advice、Supplement
Meow Buzz Pet Supplies Adult Cat Food
Leung Chun Ming $200
Sylvaine $220
Jacqueline Lee $100
Anonymous $200
Anonymous $500
Anonymous $500
Chan Wai Yin $300
Leung Nga Yee $1000
Luk Siu Ki $300
Angela Chong $1000
Anonymous $500
Yau Man $150
Liu Kin Wa $200
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Yang Chui Hang $100
Yu Mei Yuk $100
Au Yeung Yee Man $100
Yiu Man Kit $100

Donation for Candy

Leung Pui Yin Evan $200
Chan Leung Ying $500
Micheal $100

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Irene Lo

Sponsor : Lyle
(continuous for 12 months)
Aug 08 to Sept 09
 

$100

Bianca Lee

Sponsor : T- Rex
(continuous for 12 months)
Oct 08 to Dec 09
 

$100

Cherry Lee

Sponsor : Huckie
(continuous for 12  months)
Nov 08 to Oct 09
 
$100

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
(continuons for 12 months)
Dec 08- Nov 09
 

$300

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
(continuous for 15 months)
Jan 09 to Mar 2010
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
(continuous for 12 months)
Jan 09 to Dec 09
 
$200

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
(continuous for 12 months)
Janl 09 to Dec 09
 
$100

Emily Lai

Sponsor 10 cats
(continuous for 12 months)
Feb 09 to Jan 2010
 
$1000

Serena Lee

Sponsor : Any Cat
(continuous for 12 months)
Feb 09 to Jan 2010
 

$100

Freda Tang

Sponsor : Any Cat
(continuous for 20 months)
Feb 09 to Sept 2010
 

$100

BBQ

Sponsor : Jeannie
(continuous for 6 months)
Feb 09 to Jan 2010
 
$100

Ms Gua Ji(Sylvian Hom)

Sponser : Keni & Cody
(continuons for 7 months)
Aug 09- Dec 09
 

$200

TAT

Sponsor : Tin Tin
(continuous for 3 months)
July 09 to Sep 09
 

$100

Lisa

Sponsor : Huckie
(continuous for 3 months)
July 09 to Sep 09
 

$100

Ellen

Sponsor : Yudy & Hayley
(continuous for
6 months)
Apr 09 toSep 09
 

$200

Cheung Sze Lui Mak Edmond

(Any 1 cat)
 
$100

Vivien

Sponsor : Winnie
(continuous for 6 months)
May 09 to Oct 09
 
$100

Herman Wan

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
(continuous for 12 months)
May 09 to April 10
 
$300

Roxanne

Sponsor : May May & Amber
(continuous for 12 months)
Jun 09 to May 10
 
$200

Leung Lai Yin

(Any
1 cat)
 
$100

Lai Siu Ling

(Any 1 cat)
 
$100

Zee Monica Yung Yee

Sponsor : Jiji
(continuous for 12 months)
Jul 09 to Jun 10
 
$100

Wong Pui Chu

(For Socks)
 

$100

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji ,
Sushi, Lucy, Ball Ball, Kenji, Cody &
Huckie)
 
$1000

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)
 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Yeung Pak Shuen

Sponsor : Amber
 
$100

Cheung Man Yee

(For Huckie & Socks)
 
$200

Micheal

(For Tong Tong)
 
$100

Anonymous

(ForMuMu)
 
$100

Chung Lap Yin Annie

(For Jeannie)
 
$100

Lau Wing Yan

(For Winnie)
 
$100


Donation: July 09

Donor Item
O.I.C Pet Wellness Boutique Advice、Supplement
Meow Buzz Pet Supplies Adult Cat Food
Kenix $200
Sylvaine $220
Leung Chun Ming $200
Chan Wai Yin $300
Ohmyown Cattery $4000
BBQ $500
Omeow Cattery $1000
Winnie Wong $500
Ngan Sze Hung $500
Lee Yuen Yan $1000
Anonymous $500
Cheung Yuen Man $100
Luk Siu Ki $300
Idy Po Yuen Ling $1000
Yau Man $150
Liu Kin Wa $200
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Cheng King Hang $200
Yang Chui Hang $100
Yu Mei Yuk $100
Au Yeung Yee Man $100
Yiu Man Kit $100
Carol Leung $200
Lai Pui Kwan Janet $2000

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Corona Tung

Sponsor : Misu
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Jul  09
 

$100

Silvia

(Any cat)
(continuous for 10 months)
October 08 to July 09
 

$100

Irene Lo

Sponsor : Lyle
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Sept 09
 

$100

Bianca Lee

Sponsor : T- Rex
(continuous for 12 months)
    Oct 08 to Dec 09
 

$100

Cherry Lee

Sponsor : Huckie
(continuous for 12  months)
Nov 08 to Oct 09
 
$100

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
(continuons for 12 months)
Dec 08- Nov 09
 

$300

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
(continuous for 15  months)
Jan 09 to Mar 2010
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
(continuous for 12 months)
  Jan 09 to Dec 09
 
$200

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
(continuous for 12 months)
    
Janl 09 to Dec 09
 
$100

Emily Lai

Sponsor 10 cats
(continuous for 12 months)
  Feb 09 to Jan 2010
 
$1000

Chan Wing Yee

Sponsor : Socks
(continuous for 6 months)
    Feb 09 to July 09
 

$100

Serena Lee

Sponsor : Any Cat
(continuous for 12 months)
    Feb 09 to Jan 2010
 

$100

Freda Tang

Sponsor : Any Cat
(continuous for 20 months)
    Feb 09 to Sept 2010
 

$100

BBQ

Sponsor : Jeannie
(continuous for 6 months)
     Feb 09 to Jan 2010
 
$100

Ms Gua Ji(Sylvian Hom)

Sponser : Keni & Cody
(continuons for 7 months)
Feb 09- July 09
 

$200

TAT

Sponsor : Tin Tin
(continuous for 3 months)
   July 09 to Sep 09
 

$100

Lisa

Sponsor : Huckie
(continuous for 3 months)
   July 09 to Sep 09
 

$100

Ellen

Sponsor : Yudy & Hayley
(continuous for
6 months)
  
Apr 09 toSep 09
 

$200

Cheung Sze Lui Mak Edmond

(Any 1 cat)
 
$100

Vivien

Sponsor : Winnie
(continuous for 6 months)
    May 09 to Oct 09
 
$100

Herman Wan

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
(continuous for 12 months)
     May 09 to April 10
 
$300

Roxanne

Sponsor : May May & Amber
(continuous for 12 months)
    Jun 09 to May 10
 
$200

Wong Pui Chu

(For Socks)
 

$100

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji ,
Sushi, Lucy, Ball Ball, Kenji, Cody &
Huckie)
 
$1000

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)
 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Yeung Pak Shuen

Sponsor : Amber
 
$100

Cheung Man Yee

(For Huckie & Socks)
 
$200

Micheal

(For Tong Tong)
 
$100

Chung Lap Yin Annie

(For Jeannie)
 
$100

Zee Monica Yung Yee

Sponsor : Jiji
(continuous for 12 months)
    Jul 09 to Jun 10
 
$100

Lau Wing Yan

(For Winnie)
 
$100

Leung Lai Yin

(Any
1 cat)
 
$100

Lai Siu Ling

(Any 1 cat)
 
$100


Donation: June 09

Donor Item
O.I.C Pet Wellness Boutique Advice、Supplement
Meow Buzz Pet Supplies Adult Cat Food
Ohmyown Cattery $2500
Cherry Li $2000
Sylvaine $220
Lo Wai Lap $500
Anonymous $100
Leung Chun Ming $200
Chan Wai Yin $300
Ohmyown Cattery $2000
Ohmyown Cattery $2000
BBQ $500
Anonymous $200
Ohmyown Cattery $2500
Anonymous $500
Luk Siu Ki $300
Yau Man $150
Liu Kin Wa $200
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Cheng King Hang $200
Yang Chui Hang $100
Yu Mei Yuk $100
Au Yeung Yee Man $100

Donation for Candy

Chan Yiu Sum $300
Ben Ben $200
Chi Sun $200
Chow Kit Yan Kittyan $300

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Corona Tung

Sponsor : Misu
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Jul  09
 

$100

Silvia

(Any cat)
(continuous for 10 months)
October 08 to July 09
 

$100

Irene Lo

Sponsor : Lyle
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Sept 09
 

$100

Bianca Lee

Sponsor : T- Rex
(continuous for 12 months)
    Oct 08 to Dec 09
 

$100

Cherry Lee

Sponsor : Huckie
(continuous for 12  months)
Nov 08 to Oct 09
 
$100

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
(continuons for 12 months)
Dec 08- Nov 09
 

$300

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
(continuous for 15  months)
Jan 09 to Mar 2010
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
(continuous for 12 months)
  Jan 09 to Dec 09
 
$200

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
(continuous for 12 months)
    
Janl 09 to Dec 09
 
$100

Emily Lai

Sponsor 10 cats
(continuous for 12 months)
  Feb 09 to Jan 2010
 
$1000

Chan Wing Yee

Sponsor : Socks
(continuous for 6 months)
    Feb 09 to July 09
 

$100

Serena Lee

Sponsor : Any Cat
(continuous for 12 months)
    Feb 09 to Jan 2010
 

$100

Freda Tang

Sponsor : Any Cat
(continuous for 20 months)
    Feb 09 to Sept 2010
 

$100

Sue Cheng

Sponsor : Jiji
(continuous for 5 months)
    Feb 09 to June 09
 

$100

BBQ

Sponsor : Jeannie
(continuous for 6 months)
     Feb 09 to Jan 2010
 
$100

Ms Gua Ji(Sylvian Hom)

Sponser : Keni & Cody
(continuons for 7 months)
Feb 09- July 09
 

$200

Lisa

Sponsor : Huckie
(continuous for 3 months)
   Apr 09 to Jun 09
 

$100

Ellen

Sponsor : Yudy & Hayley
(continuous for
6 months)
  
Apr 09 toSep 09
 

$200

Leung Lai Yin

(Any
1 cat)
 
$100

Lai Siu Ling

(Any 1 cat)
 
$100

Cheung Sze Lui Mak Edmond

(Any 1 cat)
 
$100

Vivien
Sponsor : Winnie
(continuous for 6 months)
    May 09 to Oct 09
 
$100

Herman Wan

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
(continuous for 12 months)
     May 09 to April 10
 
$300

Roxanne
Sponsor : May May & Amber
(continuous for 12 months)
    Jun 09 to May 10
 
$200

Wong Pui Chu

(For Socks)
 

$100

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji ,
Sushi, Lucy, Ball Ball, Kenji, Cody &
Huckie)
 
$1000

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)
 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Yeung Pak Shuen

Sponsor : Amber
 
$100

Cheung Man Yee

(For Huckie & Socks)
 
$200

Micheal

(For Tong Tong)
 
$100

Chung Lap Yin Annie

(For Jeannie)
 
$100


Donation: May 09

Donor Item
O.I.C Pet Wellness Boutique Advice、Supplement
Meow Buzz Pet Supplies Adult Cat Food
Anonymous $10
Anonymous $10
Anonymous $10
Anonymous $10
Anonymous $100
BBQ $500
Sylvaine $220
Anonymous $10
Anonymous $400
Anonymous $500
Anonymous $1000
Anonymous $10
Tang Chi Chin $300
Luk Siu Ki $300
Chan Wai Yin $300
Cow Cow Meow $1638
Anonymous $10
Anonymous $200
Anonymous $10
Anonymous $500
Anonymous $10
Anonymous $10
Lee Suk Fun Gigi $2000
Anonymous $10
Anonymous $10
Anonymous $10
Mon $200
Anonymous $100
Anonymous $10
Anonymous $10
Anonymous $200
Anonymous $10
Anonymous $10
Anonymous $10
Anonymous $10
Chung Po Wah $5000
Anonymous $10
Anonymous $1200
Anonymous $10
Anonymous $10
Anonymous $10
Tam yun Yin $300
Anonymous $10
Chui Wing Keung $3000
Yau Man $150
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Cheng King Hang $200
Yang Chui Hang $100
Cheung Man Yee $200
Wong Wing Hong $300
Prodip Leung $200

Donation for Amber

Winnie Chan $850
Leung Chun Ming $200

Donation for Candy

TK $5000
Leung King Chee Angela $500
Landy Wong $500
Alice Liu $200
Roni Chow $300
Thomas Ip $300
Stanley Cheung $500
Angela Li $250
Gipsy Lai $300
Mimi $300
Lapin $500
Ling Lau $500
Lam Siu Yuk $500
Irene Cheng $500
Vivien $600
Jan, Sau Yi Law $2000
Herman Wan $1400
Jacky Tso $300
Sandy $1000
BBQ $1000
Vanessa Wong/Momo/豆丁貓貓 $500
Leung Hoi Man $100
Yang Chui Hung $200
Cheung Wai Fang $200
V Auntie $300
Arlene Sze $1000
Sandy Lee $2000
Glagys Cheung $1000
Chong Pui San, Bessie $300
Lau Yee Shan, Cherry $1000
印子 $2000
Ellen Chu $2000
Luk Siu Ki $1000
Winnie Chan $850
Chun Pik Wah Paula $2000
Eddue $1000
Lui Chung Ming $300
Fu Ho Yee Cindy $500
Leung Chun Ming $500
Alan Chan $2500
Fanny Cheung $3000
Chui Siu Sze Cloria $500
Ip Chi Ming $500
Karen $100
Idy Po Yuen Ling $1000
Kong Ka Ki $200
Ah Ding $300
Tung Tung Meow $500
Yvonne So $1750
Lee Wai Hung $100
Stella $800
Au Sui Yi $300
Christine Kong $500
Mok Wing Sze $100
Man, Peong Cheung Sau $1000
Tam Po Chi $500
Kwok Mo Yin Elizabeth $500
Chong Wai Ha $500
Frankie Ho $500
Micheal $100

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Mimi

Sponsor : Jeannie & Yat
(continuous for 12 months)
     June 08 to May 09
 

$200

Corona Tung

Sponsor : Misu
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Jul  09
 

$100

Silvia

(Any cat)
(continuous for 10 months)
October 08 to July 09
 

$100

Irene Lo

Sponsor : Lyle
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Sept 09
 

$100

Bianca Lee

Sponsor : T- Rex
(continuous for 12 months)
    Oct 08 to Dec 09
 

$100

Cherry Lee

Sponsor : Huckie
(continuous for 12  months)
Nov 08 to Oct 09
 
$100

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
(continuons for 12 months)
Dec 08- Nov 09
 

$300

Patrick

Sponsor : Siu Fei
(continuous for 6 months)
     Dec 08 to May 09
 

$100

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
(continuous for 15  months)
Jan 09 to Mar 2010
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
(continuous for 12 months)
  Jan 09 to Dec 09
 
$200

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
(continuous for 12 months)
    
Janl 09 to Dec 09
 
$100

Emily Lai

Sponsor 10 cats
(continuous for 12 months)
  Feb 09 to Jan 2010
 
$1000

Chan Wing Yee

Sponsor : Socks
(continuous for 6 months)
    Feb 09 to July 09
 

$100

Serena Lee

Sponsor : Any Cat
(continuous for 12 months)
    Feb 09 to Jan 2010
 

$100

Freda Tang

Sponsor : Any Cat
(continuous for 20 months)
    Feb 09 to Sept 2010
 

$100

Sue Cheng

Sponsor : Jiji
(continuous for 5 months)
    Feb 09 to June 09
 

$100

BBQ & 大食仔

Sponsor : Jeannie
(continuous for 6 months)
     Feb 09 to Jan 2010
 
$100

Ms Gua Ji(Sylvian Hom)

Sponser : Keni & Cody
(continuons for 7 months)
Feb 09- July 09
 

$200

Lisa

Sponsor : Huckie
(continuous for 3 months)
   Apr 09 to Jun 09
 

$100

Ellen

Sponsor : Yudy & Hayley
(continuous for
6 months)
  
Apr 09 toSep 09
 

$200

Leung Lai Yin

(Any
1 cat)
 
$100

Lai Siu Ling

(Any 1 cat)
 
$100

Cheung Sze Lui Mak Edmond

(Any 1 cat)
 
$100

Vivien
Sponsor : Winnie
(continuous for 6 months)
    May 09 to Oct 09
 
$100

Herman Wan

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
(continuous for 12 months)
     May 09 to April 10
 
$300

Wong Pui Chu

(For Socks)
 

$100

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji ,
Sushi, Lucy, Ball Ball, Kenji, Cody &
Huckie)
 
$1000

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)
 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Yeung Pak Shuen

Sponsor : Amber
 
$100

Micheal

(For Tong Tong)
 
$100

Chung Lap Yin Annie

(For Jeannie)
 
$100


Donation: April 09

Donor Item
O.I.C Pet Wellness Boutique Advice、Supplement
Meow Buzz Pet Supplies Adult Cat Food
Sylvaine $220
TY $1800
Petss $1000
Anonymous $100
Idy $3000
Leung Chun Ming $200
Chan Wai Yin $300
BBQ $500
Alex Tam $200
Anonymous $100
Anonymous $500
Luk Siu Ki $300
Kairui Wen $500
Yau Man $150
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Cheng King Hang $200
Yang Chui Hang $100

Donation for Amber

Leung Chun Ming $200
Lui Chung Ming $200

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Herman

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$300

Nina

(For Siu Song & Jun Jun)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$200

Mimi

Sponsor : Jeannie & Yat
(continuous for 12 months)
     June 08 to May 09
 

$200

Corona Tung

Sponsor : Misu
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Jul  09
 

$100

Silvia

(Any cat)
(continuous for 10 months)
October 08 to July 09
 

$100

Irene Lo

Sponsor : Lyle
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Sept 09
 

$100

Bianca Lee

Sponsor : T- Rex
(continuous for 12 months)
    Oct 08 to Dec 09
 

$100

Cherry Lee

Sponsor : Huckie
(continuous for 12  months)
Nov 08 to Oct 09
 
$100

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
(continuons for 12 months)
Dec 08- Nov 09
 

$300

Patrick

Sponsor : Siu Fei
(continuous for 6 months)
     Dec 08 to May 09
 

$100

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
(continuous for 15  months)
Jan 09 to Mar 2010
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
(continuous for 12 months)
  Jan 09 to Dec 09
 
$200

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
(continuous for 12 months)
    
Janl 09 to Dec 09
 
$100

Emily Lai

Sponsor 10 cats
(continuous for 12 months)
  Feb 09 to Jan 2010
 
$1000

Chan Wing Yee

Sponsor : Socks
(continuous for 6 months)
    Feb 09 to July 09
 

$100


Serena Lee

Sponsor : Any Cat
(continuous for 12 months)
    Feb 09 to Jan 2010
 

$100


Freda Tang

Sponsor : Any Cat
(continuous for 20 months)
    Feb 09 to Sept 2010
 

$100


Sue Cheng

Sponsor : Jiji
(continuous for 5 months)
    Feb 09 to June 09
 

$100


Christine Cheung

Sponsor : Tin Tin
(continuous for 6 months)
    Feb 09 to Apr 09
 

$100

BBQ & 大食仔

Sponsor : Jeannie
(continuous for 6 months)
     Feb 09 to Jan 2010
 
$100

Ms Gua Ji(Sylvian Hom)

Sponser : Keni & Cody
(continuons for 7 months)
Feb 09- July 09
 

$200

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji &
Sushi)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$500

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)

 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Chan Yu Pui

(Any 2 cats)
 
$200

Yeung Pak Shuen

Sponsor : Amber
 
$100

Lisa

Sponsor : Huckie
(continuous for 3 months)
   Apr 09 to Jun 09
 

$100

Ellen

Sponsor : Yudy & Hayley
(continuous for
6 months)
  
Apr 09 toSep 09
 

$200

Leung Lai Yin

(Any
1 cat)
 
$100

Lai Siu Ling

(Any 1 cat)
 
$100

Micheal

(For Tong Tong)

 
$100

Wong Pui Chu

(For Socks)
 

$100

Cheung Sze Lui Mak

Sponsor : Any cat
(continuous for
12 months)
    
Apr 09 to Mar 10
 

$100


Donation: March 09

Donor Item
O.I.C Pet Wellness Boutique Advice、Supplement
Meow Buzz Pet Supplies Adult Cat Food
Sylvaine $220
BBQ $500
Connie Yeung $100
Anonymous $500
Anonymous $100
Janet Lai $2000
Cathy Ho $100
Leung Chun Ming $200
Chan Wai Yin $300
Janice Yeung $1200
Anonymous $1600
Cat Law $100
Alice Yick $1000
Alicia Kwan $3000
Willie Hung $200
Gary Tse $100
Anonymous $500
Anonymous $100
Anonymous $500
Anonymous $600
Donation Box in O.I.C. $900
Luk Siu Ki $300
Kevin $900
Eugenie Fung $300
Yau Man $150
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Cheng King Hang $200

Donation for Amber

Tsang Tin Sung $300
Chan's $500

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Vivian Cheung

Sponsor : Ming Ming
(continuous for 12 months)
     April 08 to March 09
 
$100

Herman

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$300

Nina

(For Siu Song & Jun Jun)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$200

Mimi

Sponsor : Jeannie & Yat
(continuous for 12 months)
     June 08 to May 09
 

$200

Corona Tung

Sponsor : Misu
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Jul  09
 

$100

Silvia

(Any cat)
(continuous for 10 months)
October 08 to July 09
 

$100

Irene Lo

Sponsor : Lyle
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Sept 09
 

$100

Henry

Sponsor : Buzz & White Feet
(continuous for 6 months)
     Oct 08 to Mar 09
 

$200

Vivien

Sponsor : Yuki
(continuous for 6 months)
     Oct 08 to Mar 09
 

$100

Cherry Lee

Sponsor : Huckie
(continuous for 12  months)
Nov 08 to Oct 09
 
$100

Bianca Lee

Sponsor : T- Rex
(continuous for 12 months)
    Oct 08 to Dec 09
 

$100

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
(continuons for 12 months)
Dec 08- Nov 09
 

$300

Patrick

Sponsor : Siu Fei
(continuous for 6 months)
     Dec 08 to May 09
 

$100

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
(continuous for 15  months)
Jan 09 to Mar 2010
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
(continuous for 12 months)
  Jan 09 to Dec 09
 
$200

Lo Man Hoi

(Any cat)
 Jan 09 to March 09
 

$100

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
(continuous for 12 months)
  Jan 09 to Dec 09
 
$100

Leung Lai Yin

(Any cat)
 Jan 09 to March 09

 
$100

Lai Siu Ling

(Any cat)
 Jan 09 to March 09

 
$100

Tat

Sponsor : Tin Tin
 Jan 09 to March 09

 
$100

Emily Lai

Sponsor 10 cats
(continuous for 12 months)
  Feb 09 to Jan 2010
 
$1000

Chan Wing Yee

Sponsor : Socks
(continuous for 6 months)
    Feb 09 to July 09
 

$100


Serena Lee

Sponsor : Any Cat
(continuous for 12 months)
    Feb 09 to Jan 2010
 

$100

Lisa

Sponsor : Huckie
(continuous for 3 months)
   Jan 09 to Mar 09
 

$100


Freda Tang

Sponsor : Any Cat
(continuous for 20 months)
    Feb 09 to Sept 2010
 

$100


Sue Cheng

Sponsor : Jiji
(continuous for 5 months)
    Feb 09 to June 09
 

$100


Christine Cheung

Sponsor : Tin Tin
(continuous for 6 months)
    Feb 09 to Apr 09
 

$100

BBQ & 大食仔

Sponsor : Jeannie
(continuous for 6 months)
     Feb 09 to Jan 2010
 
$100

Ms Gua Ji(Sylvian Hom)

Sponser : Keni & Cody
(continuons for 7 months)
Feb 09- July 09
 

$200

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji &
Sushi)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$500

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)

 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Yeung Pak Shuen

Sponsor : Amber
 
$100

Chan Yu Pui

(Any 2 cats)
 
$200

Ms Wong

Sponsor : Mannis & Mina
 

$200

Micheal

(For Tong Tong)

 
$100


Donation: February 09

Donor Item
O.I.C Pet Wellness Boutique Advice、Supplement
Meow Buzz Pet Supplies Adult Cat Food
Anonymous $100
Leung Chun Ming $300
Chan Wai Yin $300
Luk Siu Ki $1100
Sylvaine $220
BBQ $500
Wong Lok Yi $150
Life Force $1000
Chan Wing Yee $600
Lai Miu Yan $1500
Meow 88 $150
Maureen Loh $500
Anonymous $880
Chang Chee Mian $500
Anonymous $500
Vikki $300
Yau Man $150
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Cheng King Hang $200

Donation for Amber

Siu Wong $1200
Cathy Ho $100
Tam Yun Yin $500
Lapin $300
Wu Ping Yee $500
Ma Sui Yung Amy $1000

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Vivian Cheung

Sponsor : Ming Ming
(continuous for 12 months)
     April 08 to March 09
 
$100

Herman

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$300

Nina

(For Siu Song & Jun Jun)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$200

Mimi

Sponsor : Jeannie & Yat
(continuous for 12 months)
     June 08 to May 09
 

$200

Corona Tung

Sponsor : Misu
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Jul  09
 

$100

Silvia

(Any cat)
(continuous for 10 months)
October 08 to July 09
 

$100

Irene Lo

Sponsor : Lyle
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Sept 09
 

$100

Henry

Sponsor : Buzz & White Feet
(continuous for 6 months)
     Oct 08 to Mar 09
 

$200

Vivien

Sponsor : Yuki
(continuous for 6 months)
     Oct 08 to Mar 09
 

$100

Cherry Lee

Sponsor : Huckie
(continuous for 12  months)
Nov 08 to Oct 09
 
$100

Bianca Lee

Sponsor : T- Rex
(continuous for 12 months)
    Oct 08 to Dec 09
 

$100

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
(continuons for 12 months)
Dec 08- Nov 09
 

$300

Patrick

Sponsor : Siu Fei
(continuous for 6 months)
     Dec 08 to May 09
 

$100

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
(continuous for 15  months)
Jan 09 to Mar 2010
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
(continuous for 12 months)
  Jan 09 to Dec 09
 
$200

Lo Man Hoi

(Any cat)
 Jan 09 to March 09
 

$100

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
(continuous for 12 months)
  Jan 09 to Dec 09
 
$100

Leung Lai Yin

(Any cat)
 Jan 09 to March 09

 
$100

Lai Siu Ling

(Any cat)
 Jan 09 to March 09

 
$100

Tat

Sponsor : Tin Tin
 Jan 09 to March 09

 
$100

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji &
Sushi)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$500

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)

 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Chan Yu Pui

(Any 2 cats)
 
$200

Ms Wong

Sponsor : Mannis & Mina
 

$200

Micheal

(For Tong Tong)

 
$100

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Emily Lai

Sponsor 10 cats
(continuous for 12 months)
  Feb 09 to Jan 2010
 
$1000

Chan Wing Yee

Sponsor : Socks
(continuous for 6 months)
    Feb 09 to July 09
 

$100


Serena Lee

Sponsor : Any Cat
(continuous for 12 months)
    Feb 09 to Jan 2010
 

$100

Lisa

Sponsor : Huckie
(continuous for 3 months)
   Jan 09 to Mar 09
 

$100


Freda Tang

Sponsor : Any Cat
(continuous for 20 months)
    Feb 09 to Sept 2010
 

$100


Sue Cheng

Sponsor : Jiji
(continuous for 5 months)
    Feb 09 to June 09
 

$100


Christine Cheung

Sponsor : Tin Tin
(continuous for 6 months)
    Feb 09 to Apr 09
 

$100

BBQ & 大食仔

Sponsor : Jeannie
(continuous for 6 months)
     Feb 09 to Jan 2010
 
$100

Ms Gua Ji(Sylvian Hom)

Sponser : Keni & Cody
(continuons for 7 months)
Feb 09- July 09
 

$200


 

Donation: January 09

Donor Item
O.I.C Pet Wellness Boutique Advice、Supplement & $200
Meow Buzz Pet Supplies Adult Cat Food
Chan Wai Yin $300
Yue Yan $800
Anonymous $1000
Leung Chun Ming $200
Runa $300
Sylvaine $220
Anonymous $300
BBQ $1000
Anonymous $100
Mimi $200
Leung Lai Shan $700
Wenders $1500
Siu Lo San $67
Karen Poon $1247
Jody $20
Ayrie Chan $60
Christy Ng $100
Anonymous $500
Irene Lo $500
Micheal Szeto & Eva Griffiths $1000
bebe $500
Anonymous $200
Yvonne Lai $100
Yau Man $150
Wong Ka Wing $100
Kwok Shun Shun $100
Cheng King Hang $200
Petss $1000

Donation for Amber

Lui Chung Ming $200
Mun Ka Yuk $1000
Chan Hong Shing $1000
Yeung Pak Shuen $1500
Henry $1000
Saffron Ko $500
Flora Yau $1308
Leung Lai Shan $300
Wenders Li $500
Yang Chui Hung $200
Nicole Yuen $100
Tam Po Chi $500

Monthly Sponsor


Irene Wong

(For Buzz, White Feet, Socks, Huckie, Tiger, Kenji, Cody, Jun Jun, Milk Milk&Doi Doi)
 
$1000

Emily Lai

Sponsor 10 cats
(continuous for 12 months)
  Feb 08 to Jan 09
 
$1000

BBQ & 大食仔

Sponsor : Jeannie
(continuous for 6 months)
     February 08 to January 09
 
$100

Vivian Cheung

Sponsor : Ming Ming
(continuous for 12 months)
     April 08 to March 09
 
$100

Herman

(For Buzz, White Feet, & Tiger)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$300

Nina

(For Siu Song & Jun Jun)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$200

Mimi

Sponsor : Jeannie & Yat
(continuous for 12 months)
     June 08 to May 09
 

$200

Ms Gua Ji

Sponser : Keni & Cody
(continuons for 7 months)
Jul 08- Jan 09
 

$200

Angela Leung

Sponsor : Sandy
(continuous for 6 months)
     Aug 08 to Jan 09
 

$100

Corona Tung

Sponsor : Misu
(continuous for 12 months)
     Aug 08 to Jul  09
 

$100

Silvia

(Any cat)
October 08 to July 09
 

$100

Irene Lo

Sponsor : Lyle
(continuous for 3 months)
     Aug 08 to Sept 09
 

$100

Bianca Lee

Sponsor : T- Rex
(continuous for 12 months)
    Oct 08 to Dec 09
 

$100

Henry

Sponsor : Buzz & White Feet
(continuous for 6 months)
     Oct 08 to Mar 09
 

$200

Vivien

Sponsor : Yuki
(continuous for 6 months)
     Oct 08 to Mar 09
 

$100

Cherry Lee

Sponsor : Huckie
(continuous for 12  months)
Nov 08 to Oct 09
 
$100

Ellen Chu

Sponser : Lucy,Keni & Cody
(continuons for 12 months)
Dec 08- Nov 09
 

$300

Patrick

Sponsor : Siu Fei
(continuous for 6 months)
     Dec 08 to May 09
 

$100

Sandy Lee

(For Buzz, White Feet, Tiger, Jiji &
Sushi)
(continuous for 12 months)
     May 08 to April 09

 
$500

Ling Hon

(For Buzz & White Feet)

 
$200

Lee Wing Sze

(For Ceci)
 

$100

Chan Yu Pui

(Any 2 cats)
 
$200

Ms Wong

Sponsor : Mannis & Mina
 

$200

Micheal

(For Tong Tong)

 
$100

Lo Man Hoi

(Any cat)
 Jan 09 to March 09
 

$100

Vivian Cheung

Sponsor : Chun Chun
(continuous for 12 months)
  Jan 09 to Dec 09
 
$100

Leung Lai Yin

(Any cat)
 Jan 09 to March 09

 
$100

Lai Siu Ling

(Any cat)
 Jan 09 to March 09

 
$100

Tat

Sponsor : Tin Tin
 Jan 09 to March 09

 
$100

Sun Po Yuen

Sponsor : Kenji & Cody
 

$200

Michelle Wynce Lee

Sponsor : Sunny
(continuous for 15  months)
Jan 09 to Mar 2010
 
$100

Chow Sau Yee

Sponsor : Tin Tin & Jiji
(continuous for 12 months)
  Jan 09 to Dec 09
 
$200


Back